ayushdarpanmarathiblog.wordpress.com
​#सामान्य_आयुर्वेद
​#सामान्य_आयुर्वेद #Diabetes एक रुग्ण रिपोर्ट घेऊन आला आणि म्हणाला, मी तर बिलकुल एका जागेवर बसत नाही, आळशासारखा पडून रहात नाही. गाडीतून फिरत नाही, का दिवसा झोपत नाही. रोज सकाळी उठतो, कामाला चालत जा…