ayushdarpanmarathiblog.wordpress.com
अजीर्णाची कारणे
​😬 अजीर्णाची कारणे😁 अत्यंबुपानाद्विषमाशनाश्च सन्धारणात्स्वप्नविपर्य्ययाच्च | काले$पि सात्म्यं लघु चापि भुक्तमन्नं न पाकं भजते नरस्य || वंगसेन १ अतिअंबुपान — जेवताना वा इतर वेळी अत्याधिक प्रमा…