ayushdarpanmarathiblog.wordpress.com
​अंघोळ 
​अंघोळ अंघोळ किंवा स्नान हा एक मजेशीर प्रकार आहे ,म्हणजे असे की अंघोळ आवडणारे आणि न आवडणारे असे दोन प्रकारचे लोक आपल्या आसपास असतात .एक वर्ग असा की अंघोळ कर म्ह…