ayushdarpanmarathiblog.wordpress.com
पुरुष वंध्यत्व – आयुर्वेदाच्या चष्म्यातून
पुरुष वंध्यत्व – आयुर्वेदाच्या चष्म्यातून पुरुष वंध्यत्व – आयुर्वेदाच्या चष्म्यातून गर्भधारणेसाठी ऋतु – क्षेत्र – अम्बु – बीज हे चार घटक सुयोग्य स्थितीत असणे आवश्यक आहे. ऋतु म्हणजे योग्य क…