ayushdarpanmarathiblog.wordpress.com
तारूण्यपिटिका पिंपल्स
शाल्मलीकण्टकप्रख्याः कफमारूतशोणितैः| जायन्ते पिटिका यूनां विञ्येया मुखदुषिकाः|| वंगसेन सावरीच्या काट्याप्रमाणे युवांच्या चेहरयावर कफ, …वात आणि रक्ताच्या बिघाडाने पिटिका (फोड) उत्पन्न होतात त्…