ayaminster.com
מכתב לבני משפחתי היקרים – בעניין חוק הלאום
סליחה אבל חייבת להעיר. בהמשך לדברים שנאמרו. הימין תמיד הצטיין – בזמן ויכוח – בזריקת הערות סתמיות כמו 'למערב יש מה ללמוד מאיתנו' ועוד ככה וסחה משפטים ריקים. שלא לדבר על גזענות. מ. המשפט …