ayaminster.com
עיון במאמרו של אמנון נבות על ביקורת הספרות העברית בגיליון דחק לספרות
כותרת מאמרו של נבות היא: מאה בספרות – אחרי קץ כל הקיצים הקיץ עליו הקץ: הערות לדיון אפשרי למצבה של ביקורת הספרות העברית. המאמר התפרסם בגיליון דחק, כתב עת לספרות. אחת השאלות המעניינות ביותר העו…