ayaminster.com
נער קריאה והצד שלהם
צפיתי בנער קריאה בכבלים באמצעות סטארט-אובר. אחרי שהסרט נגמר ומועקת השואה הבלתי נמנעת התפוגגה, הרהרתי לעצמי והבנתי שאני מרגישה מרומה. רימו אותי וגם קצת בגדו בי. נער קריאה סובב סביב סיפור אהבה שטמ…