ayalaraz.com
האיש שגר הכי קרוב לשמים
האיש עם השערות הסגולות גר כבר שנים בשפיץ של הפירמידה. זה אולי נראה לכם מקום קטן אבל אתם טועים בגדול. השטח של השפיץ הוא 300 מ״ר. עכשיו תארו לכם את גודלה של כל הפירמידה. האיש הזה שלצורך הקיצו…