ayalaraz.com
איך אני רוצה את השנה החדשה?
לאחל לאחרים 'שנה טובה', זה קל. אפשר לאחל אושר. אפשר גם לאחל בריאות. ואפשר הצלחה שזה גם אושר וגם בריאות. זאת ברכה גלאט כושר ומאה אחוז פוליקלי קורקט. לא חמה מדי ולא קרה מדי . מתאימה לכל אחד, בין ה…