ayalaraz.com
כל מה שלא ידעתם על בורקיני Burkini
בין אם נרצה בכך ובין אם לא- הבורקה היא כאן בשביל להישאר, ובתעשיית ה'שמטעס ביזנס' האמריקנית- כל מה שהאנשים (או הנשים) ירצו לקנות- יימצא מישהו שישמח לייצר זאת עבורם ולעשות מזה כסף. כך קרה גם עם ה…