ayalaraz.com
נעליים- זה כל הסיפור
קולין מק דואל טוען שההיסטוריה של הנעל מקבילה לזאת של הבלי הדמיון האנושי וסוניה באטה, מייסדת מוזיאון הנעליים בטורונטו, אומרת שהנעליים הן המפתח להבנת הזהות האנושית. בכמה מ"קופסאות הזמן" של…