ayalaraz.com
לטבוע באמבטיה ולצאת יבש…
איך אומרים בעברית: ?Bad, worse, worst רע, גרוע, מכה? האמת היא שלא ממש משנה איך אומרים את זה בעברית, אבל ההבדל בין רע לבין מכה מורגש באופן ברור מאוד כשזה קורה אצלך בבית. אקדים ואומר שכל רע הוא יח…