ayalaraz.com
אני ואתה כבר לא נשנה את העולם…
מאז שאריק איינשטיין הלך, אני באבל. אני לא מתאבלת רק על אריק. אני מתאבלת על מותה של תקופה. אותה תקופה נפלאה שהייתה לי הזכות לגדול בה. התקופה של ארץ-ישראל היפה. היה זה ג'ון קנדי שאמר בתחילת שנות ה-60…