ayalaraz.com
שורשים- המקום שממנו צומח העיצוב
התערוכה "בואי כלה" המוצגת עכשיו במוזיאון בית התפוצות היא תערוכת חובה לכל מי שמתחיל היום את שנת לימודיו הראשונה במחלקה לעיצוב אופנה, לכל מי שכבר עוסק במקצוע זה וגם למי ששואף להיות מעצב א…