ayalaraz.com
אמא
ארבעה ילדים בלבד זכו לקרוא לה 'אמא': שני אחי, אחותי ואני. אני זוכרת ילדות של קיץ נצחי בטבריה בין האפור של ההר לבין הכחול של הכנרת. היינו יורדים עם אמא ברגל מקריית שמואל לרחוץ במים הצלולים שבחוף ה…