ayalaraz.com
מלאכה בנים/ מלאכה בנות
הרשומה הזאת נוגעת באריגה ביותר ממובן אחד. הטריגר לכתיבתה היה נולה*. מיזם של שתי נשים שאורגות בטכניקות מסורתיות ובשיתוף פעולה חובק תרבויות, בגדים עכשוויים בסגנון ייחודי. אבל, תוך כדי העלאת חומרים ע…