ayalaraz.com
מה אכל בן-גוריון לארוחת ערב?
נדמה לכם שאתם יודעים מה עושה אתכם מאושרים? לפי דניאל גילברט, מרצה לפסיכולוגיה באוניברסיטת הרווארד, שכתב את הספר 'להיתקל באושר', רוב הסיכויים שאתם בכלל לא בכוון הנכון. ספר זה, שאני קוראת בימים אלה,…