ayalaraz.com
וידוי אינטימי
אתם צודקים. באמת הזנחתי את הבלוג שלי יותר מדי זמן. במשך כל חודש ינואר כתבתי בסך הכל פוסט אחד. יבול עלוב ומבאס. ומה שחשוב בהקשר זה, איננה העובדה שהיו לי סיבות טובות לעצירת הכתיבה, אלא, שגם מזה למדת…