ayalaraz.com
רגע בודד במעגל
בסוף הערב, אחרי הנאומים, ההתפעלות מהיצירות והצילומים שצילמתי בחלל בית העיר, פגשתי את עירית יציב במדרגות והחלפנו רשמים מהתערוכה. עירית טענה כי התערוכה של בודיקה טובה יותר מהתערוכה של יוז'י ימאמוט…