ayalaraz.com
הקדשות שאני אוהבת
אתמול עשיתי סדר בארון הספרים. משימה שגרתית. לא משהו לכתוב עליו הביתה. יש מספר שיטות. אפשר לסדר לפי הנושא (קונספטואלית), לפי הצבע והצורה (אסתטית), או לפי הגובה (אדמיניסטרטיבית). כשאני מתחילה לסדר, …