ayalaraz.com
תל-אביב שלי (פרק א')
הרומן שלי עם תל-אביב התחיל בשנות הששים של המאה הקודמת. הייתי אז בת עשרים וקצת, ענדתי טבעת נישואים דקה ומבריקה, וראשי היה מלא בחלומות שניתן להגדירם כהזויים במקרה הטוב, או מטורפים לגמרי במקרה הרע. ד…