ayalaraz.com
יוז'י ימאמוטו למתקדמים
לפני שנה בקרתי במוזיאון ויקטוריה ואלברט בלונדון, בתערוכה של יוז'י ימאמוטו. חשבתי שלרגל התערוכה שלו המוצגת עכשיו במוזיאון העיצוב חולון, כדאי להביא בפניכם פוסט שלי מאותה תערוכה שפורסם אז ב-Xnet בבל…