ayalaraz.com
אביב בפחי הזבל
כן. אני יודעת שזה בנאלי לכתוב פוסט על אביב. אז אני לא אכתוב. לא השנה. אבל… מה? מה אבל? מה רצית להגיד? שיש השנה אביב משגע? שאין דברים כאלה ? כן. אני יודעת. כן. גם אני יודעת שתוך שבועיים לא י…