ayalaraz.com
יצירות אופנה או מסר מהגהינום?
אם יש מישהו שעדיין זקוק להוכחה כי אופנה היא אמנות לכל דבר – אני ממליצה לו לבקר בתערוכה "קו הגבול" של דניאלו פאלילו, שמוצגת עתה בבית העיר בתל-אביב. קו הגבול של פאלילו עובר בין אופנה לאמ…