ayalaraz.com
אי-פורים
אתם מכירים מישהו שלא אוהב את חג הפורים? כנראה, שאין הרבה. כי בינינו, כמה חגים תמצאו במסורת היהודית שהם חפים מקללות ואיחולי שמד? כשאני חושבת על זה, מתבררת לי העובדה הפשוטה: כשאנחנו רוצים לברך את …