ayalaraz.com
שמלה משגעת משקיקי תה משומשים
אחרי הפוסט Tea Time שעסק בחליטות תה, בא לי להתייחס הפעם דווקא לשקיקי תה, וליתר דיוק לאפשרויות השימוש בשקיקי תה לאחר שאלה סיימו את תפקידם. לא תאמינו כמה דברים אפשר לעשות משקיקי תה משומשים. בגלישה …