ayalaraz.com
שיני הזמן
אילו אסוציאציות מעוררת בכם המילה 'שיניים'? אם אתם שייכים לזן הפוליטי, אולי האסוציאציה הראשונה שלכם תהיה איזו ועדה בלי שיניים, כמו ועדת טרכטנברג, למשל. אם אתם שייכים לזן המואר, אולי יהיו לכם אסוצ…