ayalaraz.com
גמר חתימה טובה
זה נוגע לי. זה נוגע לכם. זה נוגע ממש לכולנו. עוד מעט קט הולכים לחתום. לא. לא על הסכם עם המתמחים. גם לא על אמנה לצדק חברתי. הולכים לחתום לכל אחד מאתנו בספר החיים. חותמים לנו על עוד שנה של חיים בא…