ayalaraz.com
מי שהייתי- מי שעכשיו
היה לי הרבה חומר קריאה בסוף השבוע האחרון, חלקו ספרותי וחלקו דוקומנטרי, דבר שגרם לי לזגזג בין המשך קריאת הספר "תמרה" של יוסף בר-יוסף, לבין קריאה שוטפת במוספים החודשיים של דה-מרקר, ששלושה…