ayalaraz.com
כמה דברים שאותי משמחים
חשבתם פעם מה משמח אתכם? אני לא מתכוונת כאן לדברים גדולים ולא לכאלה שקובעים גורלות. אני גם לא מתכוונת לשמחות משפחתיות, לא להישגים בקריירה וגם לא להישגים מכל סוג שהוא. הדברים שאני מתכוונת אליהם הם ד…