ayalaraz.com
השמלות של נתי
מה עולה בדמיונכם כשאני אומרת "שמלה"? הרומנטיקנים שבינינו אולי יראו בדמיונם את השמלות הלבנות והמרפרפות שלובשות הנימפות בציור "הפרימוורה" , שצויר על ידי סנדרו בוטיצ'לי בשנת 1482 ו…