ayalaraz.com
לעצב עם חיוך (2)
יש תערוכות שאתה יוצא מהן עם מצב-רוח קודר ויש תערוכות שאתה יוצא מהן עם חיוך. יש גם כאלה שמשאירות אותך אדיש והן מבחינתי, סתם בזבוז זמן. באחרונות, אני עושה סיבוב מהיר, קולטת את המסר המרוקן וממהרת ל…