ayalaraz.com
פרחים מתוך האפר
אוקיי….זה לא בסדר. ..אני יודעת!!! הפוסט הזה היה צריך להיות על אופנה אבל הוא דומה יותר לפוסט של החברה להגנת הטבע… ובכלל לא בטוח שמה שאני הולכת להגיד להגנתי , באמת ישכנע את שוחרי האופנה …