ayalaraz.com
מחשבות על הכוח הנשי: אדריכלות מול עיצוב-אופנה
האם יש הבדל בין אדריכלות נשית לאדריכלות גברית? זאת השאלה שהעסיקה אותי לאורך ההרצאות המרתקות ביום העיון 'אישה בקונטקסט של גלובליזם באדריכלות' שאותו אצרה בתיה סבירסקי-מלול (11.3.2011) במדיטק בחולון…