ayalaraz.com
מלחמה, שלום ובגדים מיותרים
אנחנו מוקפים בבגדים ישנים. ערימות של בגדים שאנחנו לא זקוקים להם. בגדים שפעם היו שווים ונחשבים. בגדים ממותגים. בגדים מיוחסים. עכשיו יתרים ומיותרים. כשאפשר לקנות בגד אחד ולקבל שניים חינם- מי בכלל צרי…