ayalaraz.com
לעצב עם חיוך…
המילה 'עיצוב' היא מילה חדשה יחסית שנכנסה לשימוש בשפה העברית אי שם באמצע שנות ה- 60 . לא ממש ברור לי מדוע נבחרה מילה זו המבוססת על הפעל 'עצב', שיש בו צער ודכדוך, כדי לתאר פעולה שיש בה הרבה שימחה וה…