ayalaraz.com
קרבן אופנה? אני??? (ב') או: קיצור תולדות הזמן
אם הייתי צריכה לבחור את התקופה שבה אני מוכנה להישאר לתמיד, לא היו לי בכלל לבטים. לא הייתי צריכה לחשוב אפילו דקה. גם אם היו מעירים אותי באמצע הלילה הייתי עונה ללא היסוס: שנות ה- 60 של המאה העשרים ה…