ayalaraz.com
תאמינו או לא: זה מה שכתבו עלי בעיתון…
אתמול , 20 באוקטובר, 2010, התפרסמה ב'מעריב' כתבה עלי בשם 'אנחנו על המפה הרקומה' מאת איתי יעקב. אני שמחה לפרסם אותה בבלוג שלי לטובת כל אלה שלא קוראים 'מעריב' ומתברר שיש כמה כאלה… איתי יעקב, ר…