ayalaraz.com
אופנה מ…כלים שבורים
האנשים בעולם מתחלקים לשתי קבוצות: אלה שלא יכולים לגמור את היום בלי שלושה ספלי תה לפחות ואלה ששותים תה רק כשהם חולים. תה הוא לא רק קומץ גבעולים יבשים שחולטים אותם במים רותחים בתוך קנקן. תה הוא תרבות…