ayalaraz.com
פותחת קלף לימים הנוראים
'הימים הנוראים' הוא השם ( הלא מוצלח, לדעתי ) שניתן לעשרת הימים שבין כסה לעשור, או בעברית מדוברת: הימים שמתחילים בראש השנה ומסתיימים ביום הכיפורים. בימים אלה, על פי המסורת היהודית, נקבע גורלו של כל…