ayalaraz.com
ואז באה שרי… או: איך להפוך כפתורים, חוטים, סרטים וחרוזים ישנים לתכשיט של 'מיליון דולר'
התכשיטים הראשונים שלי היו הרבה יותר קטנים. הרבה פחות נועזים. עיצבתי אותם מתוך מחשבה פרקטית: שיהיו נוחים על הגוף, שלא יהיו כבדים מדי, שלא יהיו בולטים מדי ושישתלבו היטב במסגרת מגמות האופנה העולמית. א…