ayalaraz.com
זיכרונות אהבה מ'אתא'
הזיכרון הראשון שלי מ'אתא' הוא מערכת קורדרוי שכללה מכנסיים וקפישון בצבע אדום-בורגונדי שאותה קניתי לעצמי בחופש הגדול של כתה י' מהכסף הראשון שהרווחתי כמדריכה בקייטנה העירונית של חיפה. למכנסיים היו מתפ…