ayalaraz.com
ספור בדים עם השראה
בפוסט הזה אני רוצה לספר לכם על ספר יפה. ספר לילדים קטנים שגם הגדולים ימצאו בו עניין. אבל יותר משאני רוצה לספר על העלילה שבספר, אני רוצה לספר את סיפור הבדים… בדים במובן טקסטילים. ולתאר לכם מ…