ayalaraz.com
צייר לי כבשה…
משהו קטן לשבוע הספר עם קשר לא מחייב לאופנה צייר לי כבשה- משפט כל כך בנאלי. שלוש מילים בסך הכול וכל כך הרבה משמעויות… לא מאמינים? הנה הדגמה: אם נדגיש את המילה 'צייר ' – נדע שפעולת הציור היא ה…