ayalaraz.com
המשרד שלי הוא אני
תמיד רצית לרוץ בטבע אבל לא יכולת להתנתק מהעבודה? ואולי רצית לקבל מיילים כשאתה עובד בגינה? או לשמוע מוסיקה, לצלם תמונה, להדפיס מכתב- מבלי לקחת איתך שום ציוד אלקטרוני??? לכל המשאלות האלה יש עכשיו…