ayalaraz.com
חולצה שמחבקת ותחתונים שמעוררים את…המצפון!
לפני כשנתיים ערכתי והנחיתי את הסדרה "במודה" בבית "אביחי" בירושלים. הסדרה עסקה בהקשרים השונים שבין לבוש ותרבות. ההרצאה האחרונה בסדרה הייתה על אופנה עתידית ולקראתה רציתי להתעדכן …