ayalaraz.com
תערוכת קבע "בגדי ראשונים"
בעקבות הפוסט הקודם קבלתי שאלות רבות לגבי אפשרות הביקור בתערוכת "בגדי ראשונים". ובכן, התערוכה היא תערוכת קבע ופתוחה למבקרים בימים ובשעות כדלהלן: מומלץ בחום לכל מי שעוד לא היה ומתאים מאוד ל…