ayalaraz.com
תערוכת קבע "בגדי ראשונים" במוזיאון ראשון-לציון
התערוכה "בגדי ראשונים 1882- 1928" מבוססת על מחקר מקיף שערכתי במשך חמש שנים על הלבוש בישראל בין השנים 1882 עד 1982 בעבור ספרי "חליפות העתים- מאה שנות אופנה בארץ ישראל" (ידיעות א…