ayalaraz.com
אז למה את צריכה בלוג? ( סיכום ביניים)
כבר כמעט חודשיים שיש לי בלוג. ואני חוזרת לשאלה ששאלתי בפוסט הראשון, רק שעכשיו היא נשאלת בדיעבד: האם הייתי בכלל צריכה בלוג? להלן סיכום ביניים של למה כן ולמה לא, ויש גם אולי… למה לא? 1. אני ק…